فیلتر سهم های مشکوک به کد به کد

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی از فیلترهای مهمی است که شما را از روند سهم آگاه می کند و قدرت پیش بینی حرکات بعدی را می دهد.

منظور از کد به کد، خرید سهم از یک کد بورسی با کد دیگر می باشد که در اینجا هر دو کد متعلق به یک شخص می باشد. سهامداران یک شرکت، می توانند با کد حقیقی مربوط به خود و اطرافیان و یا کد حقوقی مالک سهام شرکت باشند.

در معاملاتی که مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی هستند، معمولا شخص سهام دار با کد حقوقی خود سهام را در شرایط قیمت خاصی که سرخطی ها با هم اختلاف دارند و یا در صف خریدها به کد حقیقی خود منتقل میکنند.

در این معاملات شخص انتظار افزایش قیمت را دارد که شما هم با استفاده از این فیلتر تا حدودی می توانید روند را تشخیص داده و همجهت با بازیگر وارد روند صعودی شوید.

شما بدون نیاز به دانش فیلترنویسی میتوانید سهامی که مشکوک به کد کد حقوقی به حقیقی هستند را در سهمیو مشاهده کنید.

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   فیلتر بورسی سرانه خرید حقیقی
error: