فیلتر الگوی تیک

الگوی تیک یکی از الگوهای تابلوخوانی در بورس تهران است. این الگوی به دو نوع الگوی تیک (صعودی) و الگوی تیک معکوس(نزولی) تقسیم می شود.

الگوی تیک

این فیلتر یکی از فیلترهای ساده ولی در عین حال کاربردی برای نوسان گیری است. این الگو زمانی شکل می گیرد که قیمت یک سهم بعد از باز شدن کاهش پیدا کرده و سپس افزایش پیدا کرده به طوری که از قیمت اولیه نیز بالاتر رفته است.

در صورت رسم نمودار قیمت، الگویی به شکل تیک خواهد داشت. بنابراین اختلاف قیمت بین قیمت بالا تا قیمت اولیه که حکم بازوی بلند تر تیک را دارد، و قیمت پایین تا قیمت اولیه که حکم بازوی کوتاه تر تیک را دارد، باید چشمگیر باشد.

برای مثال قیمت سهم روی 970 تومان باز شده و تا 950 تومان پایین رفته اما ناگهان تا 1050 تومان صعود کرده است.

الگوی تیک

از دلایل شکل گیری این الگو میتواند رسیدن قیمت به حمایت باشد و یا عرضه صوری سهام در ابتدای معاملات برای کاهش قیمت و افزایش خرید و بالا بردن قیمت باشد. در صورتی که این الگو در نقاط حمایتی سهم شکل بگیرد می توان انتظار رشد سهم در روزهای آتی را داشت.

برای مشاهده سهم هایی که در بازار سهام الگوی تابلوخوانی تیک در آنها مشاهده شده است به صفحه این فیلتر در سهمیو مراجعه کنید.

الگوی تیک معکوس

این فیلتر برعکس فیلتر الگوی تیک، سهامی را نشان می دهد که در آن قیمت یک سهم پس از باز شدن، ابتدا بالا رفته و پس از آن به شدت پایین می آید به طوری که از قیمت باز شدن اولیه نیز خیلی پایین تر است. در صورت رسم نمودار شکلی شبیه تیک وارونه خواهد داشت.

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   فیلتر سهم های مشکوک به کد به کد

بنابراین اختلاف قیمت بین قیمت بالا تا قیمت اولیه که حکم بازوی کوتاه تر تیک را دارد، و قیمت پایین تا قیمت اولیه که حکم بازوی بلند تر تیک را دارد، باید چشمگیر باشد. برای مثال قیمت سهم روی 1030 تومان باز شده و تا 1050 تومان بالا رفته اما ناگهان تا 950 تومان کاهش داشته است.

الگوی تیک نزولی

دلیل شکل گیری این الگو میتواند رسیدن قیمت به مقاومت باشد و یا سهامدار عمده برای ایجاد هیجان ابتدا سفارشات سنگین خرید گذاشته و بعد از بالا رفتن قیمت و ورود خریداران جدید سهام بیشتری را در قیمت بالا عرضه کرده و باعث کاهش قیمت می شود. در صورتی که این الگو در نقاط مقاومت شکل بگیرد می توان انتظار کاهش قیمت در روز های آینده را داشت.

برای مشاهده سهم هایی که در بازار سهام الگوی تیک معکوس در آنها مشاهده شده است به صفحه این فیلتر در سهمیو مراجعه کنید.

error: