پول هوشمند یا Smart Money

پول هوشمند سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران حقوقی، صندوق های سرمایه گذاری و خبرگان مالی وارد بازار و کنترل می شود. در حقیقت این عبارت کلمه ای رایج بین قماربازان بوده است که برای دنبال کردن موفقیت شرط بندی قمار بازان مورد استفاده قرار می گرفته است.

درک دقیقتر پول هوشمند

عموما پول هوشمند به پولی گفته می شود که باعث حرکت و جریان سازی قیمت ها در بازارهای مالی می شود که توسط افراد با تجربه، آگاه و یا دارای رانت اطلاعاتی در جایی سرمایه گذاری می شود.

دلایل و مدارک تجربی کمی در مورد اینکه سرمایه گذاری پول هوشمند عملکرد بهتری از سرمایه گذاری پول غیر هوشمند داشته اند وجود دارد اما در هر صورت هجوم این حجم از پول به بازارها تاثیرات زیادی روی ایجاد نوسان و امکان سوداگری در بازار ها دارد.
این اصطلاح از دنیای قمار بازانی که شناخت عمیقی نسبت به ورزشی که در آن شرط بندی میکنند و اطلاعاتی بیشتری نسبت به افراد دیگر دارند آمده است.

از این نظر دنیای سرمایه گذاری شباهت زیادی با دنیای قماربازان دارد.

پول هوشمند توسط کسانی که اطلاعات نهانی و شناخت کامل تری نسبت به سرمایه گذاران عادی از بازارها دارند سرمایه گذاری می شود. به همین خاطر عمدتا باور بر این است بازدهی سرمایه گذاران حقوقی نسبت به سرمایه گذاران حقیقی بازدهی بهتری دارد.

همچنین به حجم زیادی از پول که میتواند باعث ایجاد نوسان در بازارها شود گفته می شود.

درک دقیقتر مفهوم پول هوشمند

باور عمومی بر این است که افراد صاحب نفوذ و سوداگران مطلع معمولا حجم زیادتری از پول نسبت به حالت عادی را در بازارها سرمایه گذاری میکنند. در هر صورت شواهد و مدارک کمی برای تایید این فرضیه وجود دارد. یکی از روشهایی که در بازار سرمایه ایران برای شناسایی پول هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از فیلتر نویسی برای شناسایی تحرکات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی است.

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   رالی یا Rally

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 3 =

error: