هنر شفاف اندیشیدن در معامله گری – خدمت به خود

موفقیت در آزمون پایان ترم

احتمالا شما هم خاطرتان باشد که در دروس دبیرستان و دانشگاه اگر نمره خوبی میگرفتیم، نتیجه آن را نشان از هوش و پشتکار خودمان میدانستیم. اما کافی بود که نمره خوبی نگیریم، در این حالت احتمالا استاد و معلم، سوالات سخت امتحان، استرس شب امتحان و کلی موارد دیگر عامل نتیجه ضعیف امتحان بود.
در بازارهای مالی هم این اتفاق زیاد می افتد تنها با این تفاوت که سود و زیان جای نمره امتحان را گرفته اند. کافی است در دوره گاوی وارد بازار بشویم و همه سهم ها در رالی قیمتی باشند، احتمالا نتیجه آن را ناشی از هوش مالی، بررسی دقیق بهترین بازار برای سرمایه گذاری و موارد دیگر میدانیم.

اما وای به روزی که وارد دوره رکود بازار و دوران خرسی آن بشویم. احتمالا زیان ناشی از سرمایه گذاری به عواملی مثل یک دوست که مشاوره اشتباهی به ما داده است، حقوقی های منفعت طلب و موارد دیگر ربط می دهیم.

از خطای خدمت به خود در امان باشید


این خطا به طور کلی یکی از خطاهای شناختی است که سرمایه گذاری افراد را هم تحت تاثیر قرار می دهد. اما برای اینکه از این خطا در امان باشیم چه میتوان کرد؟ اگر دوستی دارید که حقیقت را بدون هیچ کم و کاستی به شما بگوید، بسیار خوش شانس هستید و میتوانید نظرات او را جویا شوید. اما اگر همچین دوستی ندارید احتمالا دشمنی دارید که میتوانید با دعوت او به یک شام نقاط ضعف و قدرت خود را از او بپرسید. قطعا از هزینه کردن بابت این شام پشیمان نخواهید شد.

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   هنر شفاف اندیشیدن در معامله گری – ناهماهنگی شناختی
error: