صرف ریسک

فرض کنید در چرخه ای از بازار قرار داریم که انتظار بازدهی بین 20-30 درصد را نهایتا از بازار دارید. در مقابل بازدهی خرید اوراق مشارکت یا سپرده گذاری در بانک حدود 20-22 درصد است. به نظر شما آیا سرمایه گذاری در بورس به صرفه است و ریسک آن قابل قبول است؟

لازم است بدانیم اگر انتظار دارید که بورس این بازدهی را بدهد بهتر است در بورس سرمایه گذاری نکنید. چرا؟ برای این منظور بهتر است با مفهوم صرف ریسک آشنا شویم:


صرف ریسک در اصل میزان بازدهی اضافه نسبت به بازده بدون ریسک می باشد. به بیانی دیگر، زمانی که در بازار سهام، سرمایه گذاری انجام می شود بنا به نوع سهم انتخاب شده و ریسک مرتبط با آن، سرمایه گذار بازدهی بیشتر را بر اساس ریسک متحمل شده طلب می نماید.

این بازده مورد تقاضا صرف ریسک می باشد. پس به مقدار بازده اضافه شده به بازده بدون ریسک در یک سرمایه گذاری (مثل خرید سهم) صرف ریسک گفته می شود.
💡بازده بدون ریسک را می توان بازده اوراق مشارکت دولتی یا سود سپرده بانکی را در نظر گرفت.

پس مفهوم صرف ریسک به ما میگوید که اگر انتظار ما بازدهی 20-30 درصد است، بهتر است بازار پرریسکی مثل بورس را انتخاب نکنیم و به سرمایه گذاری در اوراق مشارکت که بین 18-22 درصد بازدهی بدون ریسک دارد اقدام کنیم.

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   بتا و نقش آن در مدیریت ریسک
error: