شرکت های پروژه سهامی عام

اخیرا خبری از عرضه اولیه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات منتشر شده است.

برای اولین بار در بازار سرمایه کشور ابزار تامین مالی شرکت های پروژه محور به واسطه این عرضه اولیه در حال اجراست.

شرکتهایی که پروژه محور هستند با عرضه شدن در بازار بورس، سرمایه های خرد را جمع کرده و در راستای پیش بردن پروژه های شرکت استفاده میکنند.

مزیتی که این روش برای این شرکتها دارد این است که برخلاف بانک ملزم به بازپرداخت سریع وام نیستند و همچنین برخلاف ابزارهای دیگر بازار سرمایه مثلا نیازی به پرداخت سود و کارمزد به سرمایه گذاران ندارند. بنابراین هزینه تامین مالی برای این شرکتها بسیار ارزانتر است.
همچنین پروژه هایی که به دلیل عدم تامین مالی متوقف شده اند میتوانند با جذب سرمایه تکمیل شوند.

سهامداران چگونه با خرید سهام این شرکتها منتفع می شوند؟

همانطور که از نام این شرکتها مشخص است، پروژه محور هستند. بنابراین پیشرفت پروژه در این شرکتها بسیار اهمیت دارد و واحدی به نام کنترل و مدیریت پروژه همیشه در ساختار سازمانی این شرکت ها مشاهده می شود.

به واسطه پیشرفت پروژه ها، تکمیل آنها و شروع پروژه های جدید قیمت سهام این دسته از شرکتها هم رشد میکند و سهامداران از محل افزایش قیمت سهام سود میکنند.

دستورالعمل نحوه صدور مجوز شرکت های پروژه سهامی عام را میتوانید در ادامه دریافت کنید.

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   آشنایی با ادغام و تملیک شرکت ها
error: