اندیکاتور Parabolic SAR

آشنایی با اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار(Parabolic SAR) یک اندیکاتور تکنیکال است که عموما برای تشخیص جهت روند مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتورهای محدودی وجود دارند که روند را نشان بدهند.
اگر دقت کنید در این اندیکاتور نقطه هایی در بالا یا پایین شمع قیمتی مشاهده می شود. زمانیکه این نقاط بالای شمع وجود دارند به این معنی است که قیمت ها در روند نزولی هستند. زمانیکه اندیکاتور جایگاهش تغییر میکند و این نقاط به زیر شمع می روند به معنی تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی و شروع رالی است.

اندیکاتور پارابولیک سار
خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   تحلیل تکنیکال چیست؟
error: