آشنایی با ادغام و تملیک شرکت ها

عبارت ادغام و تملیک در انگلیسی به عنوان Merger and Acquisitions (M&A) شناخته می شود. فرآیند ترکیب یک شرکت و دارایی ها آن در شرکتی دیگر است. در تملیک، شرکت دیگر کاملا تحت تملک شرکت جدید قرار می گیرد. باید دقت کرد در فرآیند تملیک، شرکتی که مورد تملک قرار گرفته است همان ساختار و نام را حفظ می کند. اما در ادغام دو شرکت در هم ترکیب می شوند و یک شخصیت حقوقی جدید با یک نام فعالیت می کند. جالب است بدانید پس از ادغام و تملیک برخی از شرکت ها به موفقیت های چشمگیری دست پیدا می کنند در حالیکه برخی دیگر شکستهای جبران ناپذیری می خورند.
یکی از کارهای شرکت های تامین سرمایه انجام امور مربوط به ادغام و تملیک است. این قراردادها عموما سود قابل توجهی بر آنها دارد.

انواع ادغام و تملیک:

ادغام (Merger): در ادغام اعضای هیات مدیره هر دو شرکت به توافق می رسند تا در هم ترکیب شوند. بعد از ادغام، شرکت خریداری شده در قالب همان نام قبلی وجود نخواهد داشت و به عنوان بخشی از شرکت مالک به فعالیت ادامه می دهد. در این حالت در بازارهای سهام جهانی اسم نماد شرکت عوض می شود. مثلا زمانیکه در سال 2002 شرکت Compaq به نماد CPQ در شرکت HP با نماد HWP ادغام شد با نماد جدید HPQ در بازار سهام مورد معامله قرار گرفت.


تملیک (Acquisitions): به بیان ساده، تملیک یک شرکت کسب اکثریت سهام آن شرکت است. در این حالت شرکتی که مورد تملیلک قرار گرفته است، ساختار خود را حفظ می کند و اگر در بازار سهام باشد با همان نماد به فعالیت خود ادامه می دهد.

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   اوراق گام، راهکار تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط


اتحاد (Consolidations): در این حالت یک شرکت جدید تاسیس می شود که هسته کسب و کار دو شرکت حفظ می شود و ساختار قدیمی آنها در شرکت جدید وجود نخواهد داشت. در این حالت سهامداران هر دو شرکت سهام مشترکی از این شرکت جدید را دریافت می کنند.


پیشنهادات مناقصه (Tender Offers): در پیشنهاد مناقصه، یک شرکت پیشنهاد خرید اکثریت سهام عادی در دست سهامداران شرکت دیگر به یک قیمت مشخص را می دهد. قیمت پیشنهادی در اینجا قیمت بازاری سهام آن شرکت نیست. شرکتی که خواهان خرید اکثریت سهام شرکت دیگر است، پیشنهاد خرید خود را مستقیم به سهامداران ارائه می دهد و این موضوع را هیات مدیره مطرح نمی کند. اکثر پیشنهادات مناقصه به ادغام ختم می شوند.


تملیک دارایی ها (Acquisition of Assets): در تملیک دارایی ها، یک شرکت مستقیما دارایی ها شرکت دیگر را مالک می شود. شرکتی که دارایی های آن به تملک شرکت دیگر در می آید، باید تایید سهامداران خود را داشته باشد. خرید دارایی ها معمولا در زمان ورشکستگی یک شرکت اتفاق می افتد. در این حالت شرکت های متقاضی برای دارایی های مختلف یک شرکت ورشکسته در فرآیند مزایده اقدام به ارسال پیشنهادات خرید میکنند.

به چه دلایلی ادغام / تملیک انجام می شود؟

  • هم‌افزایی عملیاتی و مالی
  • مزایای مالیاتی
  • منافع بلند مدت حاصل از تجدید ساختار شرکت‌ها
  • کاهش هزینه‌های نمایندگی
  • صرفه جویی‌های اقتصادی
  • تعدیل و بهینه کردن نیروی انسانی
  • تغییرات مدیران
error: