تفاوت نمودار ساده و لگاریتمی

در تحلیل تکنیکال، نمودار از محورهای زمان و قیمت تشکیل شده است.

  • نمودار ساده تغییرات مطلق قیمتی را نشان می‌دهد. درصد رشد قیمت در نمودار ساده مشخص نیست.
  • نمودار لگاریتمی (Log) تغییرات قیمت را به صورت درصد بیان می‌کند.

در ادامه این تفاوت را با مثال بررسی میکنیم.

🔅 فرض کنید قیمت سهم در حالت اول از ۱۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان می‌رسد.
و در حالت دوم همان سهم از ۲۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رشد می‌کند.

  • هر دو به اندازه ی ۱۰۰۰ تومان رشد قیمتی دارند. این دو تغییر در نمودار ساده به صورت یکسان نمایش داده می‌شود. اما در نمودارلگاریتمی، میزان رشد این دوحالت متفاوت است و حالت اول به میزان ۱۰۰% و حالت دوم ۵۰% رشد را نشان میدهد.

کجا از نمودار ساده یا لگاریتمی استفاده کنیم؟

  • نمودار لگاریتمی در تحلیل‌های بلند‌مدت دقت بالایی دارد.
  • هر گاه تغییرات قیمت بیش از ۱۰۰ درصد باشد باید نمودار در مقیاس لگاریتمی بررسی شود چرا که با واقعیات بازار همخوانی کاملی دارد.
  • در نمودار ساده میزان حرکت واقعی امواج مشخص نیست و برای موج‌شماری در حالت لگاریتمی دقت بالایی پیدا می‌کند.
خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   سیگنال خرید با اندیکاتور ایچیموکو - قسمت اول
error: