موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا اجناسی هستند که یک شرکت قصد فروش آنها را دارد. بخشی از این موجودی در انبار ممکن است مواد اولیه برای تولید محصول نهایی باشند. در نتیجه موجودی مواد و کالا نشان دهنده ارزش مواد اولیه، کالاهای در جریان ساخت و کالاهای نهایی هستند. برای مثال بخشی از موجودی مواد و کالا در شرکتی مثل غکورش را میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

موجودی مواد و کالا
نمونه موجودی مواد و کالا در یک شرکت تولیدی

موجودی مواد و کالا را میتوانید در صورت مالی ترازنامه یا صورت وضعیت مالی مشاهده کنید.

لازم به ذکر است در برخی از شرکت ها ارزش موجودی و مواد و کالا صفر است. اینگونه شرکت ها عمدتا شرکت های خدماتی هستند. مثلا یک شرکت تامین سرمایه از آنجایی که محصولی برای تولید ندارد، منطقا موجودی مواد و کالایی برا فروش ندارد.

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   ارزش اسمی و مقایسه آن با ارزش دفتری، بازار و ذاتی
error: