فیلتر قدرت خریدار حقیقی

قدرت خریدار به فروشنده

قدرت خریدار به فروشنده در بورس یکی از عددهای پرکاربرد برای کسانی است که از تابلوخوانی برای معاملات استفاده می کنند. این نسبت از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.

قدرت خریدار به فروشنده = سرانه خرید حقیقی / سرانه فروش حقیقی

که در این فرمول سرانه خرید حقیقی به روش زیر محسابه می شود:

سرانه خرید حقیقی = حجم خرید حقیقی / تعداد خریدار حقیقی

همچنین سرانه فروش حقیقی به روش زیر محاسبه می شود:

سرانه فروش حقیقی = حجم فروش حقیقی / تعداد فروشنده حقیقی

حالا در ادامه ببینیم که از این نسبت چه استفاده ای می توان کرد و چطور سهام با نسبت های مناسب را فیلتر کرد.

فیلتر سهام با قدرت خریدار بالا

این فیلتر سهامی را رصد می کند که در آن قدرت خریدار حقیقی حداقل 4 برابر قدرت فروشنده حقیقی است. مفهوم این فیلتر این است که تعداد کمتری خریدار، حجم زیادی از سهام را از تعداد بیشتری فروشنده خریداری کرده اند و در این حالت قطعا هر خریدار پول بزرگ تری را وارد معامله کرده که احتمال داشتن اطلاعات نهانی دارد و یا قصد بالا بردن قیمت را دارد.

برای دسترسی به این فیلتر کافی است این صفحه را در سهمیو باز کنید. یا اگر از اپلیکیشن سهمیو بر روی گوشی استفاده می کنید فیلتر قدرت خریدار بالا را در دسته فیلترهای تابلوخوانی جستجو کنید.

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   فیلتر حجم مشکوک
error: