Category Archives: مفاهیم پیشرفته

آشنایی با مفاهیم تخصصی

معاملات عمده در بورس

در معاملات عمده در بازار بورس بخش بزرگی از سهام یک شرکت خرید و فروش می شود. اصول مربوط به محدودیت حجمی و قیمتی در این معاملات رعایت نمی‌شود.

بتا و نقش آن در مدیریت ریسک

تعریف بتا از بتا به منظور اندازه گیری شدت همسویی نوسانات یک سهم یا سبد سهام نسبت به کل بازار استفاده می شود. بتا در حقیقت ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازدهی مورد اتنظار یک دارایی (مثل سهام) را نشان می دهد. داده بتا برای یک سهم به یک سرمایه گذار کمک میکند تا تقریبی […]

اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق اختیار فروش تبعی درحقیقت جزو ابزارهای مشتقه مالی و نوعی از اختیار فروش است که در آن خریدار این اوراق مجاز است تا دارایی پایه در اختیار را با توجه به قیمت سهام در زمان عرضه اوراق و قیمت اعمال بیمه نماید تا بدین صورت کسب بازدهی برای سرمایه‌گذار تضمین گردد.

error: