Category Archives: استراتژی سرمایه گذاری

نحوه تشخیص سهام لیدر بازار

سهام لیدر سهامی هستند که چشم فعالان بازار به آن سهم پیشرو است تا جهت کلی بازار و یا یک صنعت را با استفاده از آن سهم پیش بینی کند.

تشخیص ورود یا خروج نقدینگی (پول هوشمند)

تعریف ورود نقدینگی زمانی که پولی وارد سهم میشود به اصطلاح گفته میشود ورود نقدینگی به سهم انجام شده است. تعریف خروج نقدینگی زمانی که پول از سهم خارج میشود به اصطلاح گفته میشود خروج نقدینگی از سهم اتفاق افتاده است. احتمالا شما این تعاریف ساده را مبنی بر ورود و خروج نقدینگی(پول هوشمند) شنیده […]

ارزش بازار سهام – پارامتر کلیدی استراتژی سرمایه گذاری موفق

بهترین استراتژی های سرمایه گذاری بر اساس ارزش بازار سهام شرکتها چیست؟

error: