Category Archives: تامین مالی

شرکت های پروژه سهامی عام

اخیرا خبری از عرضه اولیه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات منتشر شده است. برای اولین بار در بازار سرمایه کشور ابزار تامین مالی شرکت های پروژه محور به واسطه این عرضه اولیه در حال اجراست. شرکتهایی که پروژه محور هستند با عرضه شدن در بازار بورس، سرمایه های خرد را جمع کرده و در […]

آشنایی با ادغام و تملیک شرکت ها

عبارت ادغام و تملیک در انگلیسی به عنوان Merger and Acquisitions (M&A) شناخته می شود. فرآیند ترکیب یک شرکت و دارایی ها آن در شرکتی دیگر است. در تملیک، شرکت دیگر کاملا تحت تملک شرکت جدید قرار می گیرد. باید دقت کرد در فرآیند تملیک، شرکتی که مورد تملک قرار گرفته است همان ساختار و […]

اوراق گام، راهکار تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط

اوراق گام ابزار مالی به منظور تامین مالی بنگاه های خرد و متوسط است. هدف این ابزار کمک به زنجیره تولید در کشور است.

error: